Deze week is het week van de vrijwilliger. Graag zouden we volgende personen willen bedanken:
 
alle tappers zonder jullie zouden we geen kantine kunnen open houden,
 
alle trainers & coachen zonder jullie zou het niet mogelijk zijn om veel bij te leren en onze wedstrijden te kunnen spelen,
 
iedereen die iets organiseert voor onze club: zonder jullie zouden we geen leuke avonden beleven, feestjes bouwen,lekkere mosselen of pannenkoeken eten,…
 
alle scheidsrechters zonder jullie geen wedstrijden,
 
alle jeugdbestuursleden  voor de organisatie van de jeugdactiviteiten,
 
de leden van het dagelijks bestuur zonder hun inzet zou het heel wat moeizamer verlopen,
 
onze secretaris en penningmeester, deze 2 personen verzetten achter de schermen bergen werk om de club in orde te houden met de financiën en de administratie.